RODO - Informacja dla Klientów
RODO - Informacja dla Klientów firmy DOBRY ADRES
Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy,
że administratorem Państwa danych osobowych jest:

DOBRY ADRES
ul. Pallotyńska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 534-103-53-73
tel.: +48 503 477 251
e-mail: biuro@dobryadres-nieruchomosci.pl

Podanie danych osobowych jest konieczne do:

1. ZAWARCIE I WYKONYWANIE UMÓW POŚREDNICTWA
administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
(dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zależności, który z tych okresów jest dłuższy)
2. PREZENTACJA OFERT
administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
(dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji nieruchomości, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).
3. OFEROWANIE USŁUG FINANSOWANIA
administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług polegających na oferowaniu finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
(dane przechowywane są przez okres równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa), a jeżeli nie zawarto umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu).

  • Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest dobrowolne.
  • Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez firmę DOBRY ADRES są również inne podmioty niezbędne do przedstawienia ofert oraz wykonywania umów pośrednictwa w obszarze obrotu nieruchomościami oraz mogą być w tym zakresie przekazywane innym podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w proces transakcji
    (programy do obsługi biur nieruchomości, portale ogłoszeniowe, notariusze inne osoby działające w imieniu firmy DOBRY ADRES).
  • Klienci firmy DOBRY ADRES mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Klienci DOBRY ADRES mają prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.